Integritetspolicy

GHD Multiservices AB behandling av personuppgifter 2023 

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att tillämpas. GDPR ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Som personuppgifter räknas alla uppgifter som direkt eller indirekt går att koppla till en fysisk person.

Vi värnar om din personliga integritet och det är därför viktigt att du kan känna dig trygg när det handlar om hanteringen av dina personuppgifter. Vi är öppna med hur dina personuppgifter hanteras och vi följer gällande lagar, regler och riktlinjer kring dataskydd. Du kan även känna dig trygg med att vi inte säljer dina personuppgifter vidare till andra företag. 

Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att stärka privatpersoners skydd vid behandling av personuppgifter. T.ex. innebär de nya reglerna att du som registrerad har ett antal rättigheter. Här nedanför kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vem du kan kontakta om du har frågor etc.  

Vem är personuppgiftsansvarig?

GHD Multiservices AB 

Org.nr:  559363-3109  

Adress: Härnevi skolväg 9B

Telefon: 0760268029 

Epost: info@ghdstad.se 

Dina kontaktuppgifter, information om bostad och uppgifter om ditt avtal behandlas i vårt system. Detta för att vi ska kunna leverera våra tjänster enligt avtal/behov, kunna skicka fakturor, ansöka om RUT mm. GHD Multiservices AB har ansvaret för personuppgiftsbehandlingen. 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?  

De personuppgifter vi behandlar om dig är namn och kontaktuppgifter (såsom adress, telefonnummer, mail-adress, portkod, larm, och bostadsinformation. 

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?  

Är du kund till GHD Multiservices AB behandlar vi dina uppgifter för att kunna administrera våra tjänster, till exempel utförande av hemstädning, fönsterputs, flyttstädning, trädgårdstjänster samt ansökningar till Skatteverket för skattereduktion.

För att kunna skicka ut nyhetsbrev eller annan nödvändig information till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall din e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. GHD Multiservices AB sparar dina uppgifter till dess att du själv avslutar att köpa dina tjänster hos oss och meddelar att du inte längre vill att vi ska spara dina personuppgifter. Därefter gallras uppgifterna.

Vad har vi för rättslig grund för behandling av dina personuppgifter?  

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtal om dem tjänster du beställer via oss. 

Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?  

Från er som kund vid ett eventuellt hembesök på plats, digitalt möte eller via mailkonversationer samt intresseanmälan genom vår webbsida. 

GHD Multiservices AB dina personuppgifter till någon utomstående?  

Nej. 

Var behandlas mina personuppgifter?  

Vi behandlar dina personuppgifter inom EU/EES-området. 

Hur länge sparas mina personuppgifter?  

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är kund hos GHD Multiservices AB samt som det behövs i enlighet med respektive standards krav och bokföringslagen. Därefter gallras de i enlighet med särskilda rutiner.  

Vilka rättigheter har jag?  

Du som registrerad har ett antal rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter och få ett registerutdrag (rätt till tillgång). Vidare har du rätt att få felaktiga och ofullständiga uppgifter rättade (rätt till rättelse). Du har även rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade eller begränsade, t.ex. när det saknas laglig grund eller när vi inte längre behöver personuppgifterna (rätt till radering och begränsning). Därutöver har du rätt att föra över dina uppgifter som du själv har lämnat till någon annan (rätt till dataportabilitet). 

Vem kan jag kontakta om jag har frågor? 

Om du har några frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta GHD Multiservices AB. Du når oss antingen via telefon på 0760268029 eller via e-post på info@ghdstad.se 

Du har också rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan direkt till Datainspektionen.